Kluwer Assurantie Magazine

HomeAMjurisprudentie › Helppagina

Helppagina

AMjurisprudentie bevat alle samengevatte gerechtelijke uitspraken die vanaf 1985 in de rubriek Recht in AssurantieMagazine zijn verschenen. Daarnaast zijn ook niet in AM gepubliceerde uitspraken opgenomen, evenals de integrale uitspraken van de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars en de Raad van Toezicht van de Verzekeringskamer.

Zoeken

Met behulp van de zoekbox kunt u de uitspraken doorzoeken.

 

Simpelzoeken via trefwoord

U kunt heel eenvoudig zoeken door één of meerdere trefwoorden in het zoekvenster aan de linkerkant van uw scherm in te vullen.

 

 

 

Geavanceerd zoeken - Bron

Via "Bron" en "Instantie" kunt u het zoekresultaat verfijnen. Als klikt op het pijltje verschijnt een dropdown menu. U kunt er ook voor kiezen deze opties te gebruiken zonder een vrij trefwoord in te vullen. U filtert dan direct op "Bron" en/of "Instantie".

   

  

Bij "Bron" kunt u een keus maken voor een publicatie; een (tijdschrift)naam waarin de uitspraak gepubliceerd moet zijn.

 

 

Vervolgens klikt u op "zoeken" onder in de lichtgrijze balk. Het menu sluit zich en u kunt nu uw zoek opdracht uitvoeren door op "Nu zoeken" te klikken.

 

 

 

Geavanceerd zoeken - Instanties

Ook instanties kunt u op deze wijze als filter inschakelen. Met een vinkje geeft u aan welke instanties doorzocht moeten worden.

 

 

 

Alles selecteren of deselecteren

Het kan voorkomen dat u een selectie snel wilt opheffen of dat u veel bronnen of instanties in één keer wilt selecteren. Hiervoor gebruikt u de optie "(De)selecteer alles" in de lichtgrijze balk onder aan uw dropdownmenu.

 

Integrale uitspraken

Bent u op zoek naar de integrale uitspraken van de "Commissie Samenloop" van het Verbond van Verzekeraars en naar de uitspraken van de "Raad van Toezicht van de Verzekeringskamer" dan vinkt u deze aan bij in de 'Instantie lijst'. Als u vervolgens op "zoeken/Nu Zoeken" klikt dan verschijnen deze uitspraken in de resultatenlijst.

 

 


  

Sorteren van de resultaten

Als na een zoekopdracht het resultaat wordt gepresenteerd in de vorm van een lijst dan kunt u deze lijst sorteren. 

  

 

 

Door te klikken op een kolomveld "Datum", "Instantie" of "Onderwerp" wordt de lijst op het kenmerk op- of aflopend gesorteerd.  

 

Een maal klikken voor een oplopende sortering en bij een tweede klik wordt de sortering omgedraaid. In onderstaande afbeelding is gesorteerd op datum.

 

  


 

Bladeren - resultaten

 

Er worden maximaal 10 resultaten per scherm weergegeven. Onderaan de resultatenlijst kunt u verder of terug bladeren naar de volgende of voorgaande 10 zoekresultaten.

 

 


 

 Uitspraak bekijken

 

 Heeft u een uitspraak gevonden dan dubbelklikt u op het betreffende item in de resultatenlijst. U kunt nu de (samenvatting van de) uitspraak inzien.

Bovenin het grijze kader worden de administratieve gegevens getoond. Vervolgens ziet u de samenvatting eventueel gevolgd door de initialen van de samenvatter.

 

 

Wilt u nog andere items uit de lijst bekijken dan klikt u "Terug naar zoekresultaten". Dan verschijnt de resultatenlijst weer. U kunt ook starten met een nieuwe zoekopdracht.

 

  


   

Abonnement

 

AMJurisprudentie is een betaalde abonnementsdienst. U kunt zich registreren via de applicatie. U heeft dan direct toegang tot de applicatie. U ontvangt automatisch een factuur op het opgegeven adres. Een abonnement kost € 365 per jaar exclusief btw.

 


 

Opzeggen

 

Op het gebruik van AMJurisprudentie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.

 

Wilt u uw abonnement opzeggen dan kunt u een e-mail sturen naar de redactie. Uw abonnement wordt dan z.s.m beëindigd.


 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de applicatie, uw abonnement of de inhoud van AMjurisprudentie, stuur dan via het reactieformulier uw vraag in.

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl