Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Actuele verzekeringsjurisprudentie

Actuele verzekeringsjurisprudentie

05-12-2012 0 reacties

Risicoaansprakelijkheid vennootschap voor letselschade directeur   <i>Rechtbank Zutphen 20 juni 2012, NJ Feitenrechtspraak 2012 nr. 390</i>   Een directeur tevens enig aandeelhouder van een besloten vennootschap raakt ernstig gewond bij een ongeval. Een vorkheftruck van de vennootschap rijdt plotseling, onbestuurd en zonder dat de aanwezige veiligheidsmaatregelen dit verhinderen, achteruit op het moment dat de directeur zich aan de achterkant van de heftruck bevindt.

De directeur spreekt de vennootschap aan tot schadevergoeding, omdat de vennootschap als bedrijfsmatige gebruiker en bezitter van de gebrekkige heftruck risicoaansprakelijk is voor de schade op grond van art. 173 lid 1 en art. 181 Boek 6 BW. De vennootschap verweert zich daartegen. In de kern stelt de vennootschap de vraag aan de orde of er voldoende rechtvaardiging bestaat voor haar standpunt om de directeur te vereenzelvigen met de vennootschap, zodat het bezit van de vennootschap heeft te gelden als bezit van de directeur en de directeur geen ‘derde’ is, wiens belangen onder voornoemde artikelen bescherming geniet.

De rechtbank stelt vast dat de directeur schade heeft geleden als natuurlijk persoon en dat hij in die hoedanigheid de vennootschap aansprakelijk heeft gesteld. Aldus is de directeur tegenover de vennootschap te kwalificeren als een ‘derde’. De toevallige omstandigheid dat de heftruck via verschillende vennootschappen tot het vermogen van de directeur behoort, rechtvaardigt - in geval van bij een bedrijfsmatige activiteit opgelopen ernstige letselschade – niet dat door de vennootschappen wordt heengekeken (de directeur is mitsdien niet te vereenzelvigen met de vennootschap).

Als bedrijfsmatig gebruiker van de vorkheftruck acht de rechtbank de vennootschap in beginsel aansprakelijk voor de door de directeur geleden schade, behoudens voor zover sprake is van eigen schuld van de directeur. Na beoordeling van de causale bijdrage van de directeur aan het ongeval en na toepassing van de billijkheidscorrectie komt de rechtbank op een ‘eigen schuld’ van de directeur van 25%. (BW)

 

 

De uitwerking van actuele verzekeringsjurisprudentie in de rubriek AM Recht wordt verzorgd door mr. C. Banis, mr. M. Keijzer-de Korver, mr. P.C. Knijp,  mr. J.T. Suijdendorp en mr. B.J. van Wijngaarden van advocatenkantoor Stadermann Luiten in Rotterdam.

  

Voor meer actuele uitspraken: zie AM 18,  pag. 26.

 

Klik hier voor uw abonnement op AM Jurisprudentie

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl