Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Actuele Verzekeringsjurisprudentie

Actuele Verzekeringsjurisprudentie

01-03-2013 0 reacties

Schade door zandwinningswerkzaamheden Hof Den Haag 23 oktober 2012, Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2013 nr. 17 Bij de...
Schade door zandwinningswerkzaamheden   Hof Den Haag 23 oktober 2012, Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 2013 nr. 17   Bij de uitvoering van zandwinningswerkzaamheden nabij een oude boerderij, ontstaat volgens de eigenaren daarvan schade aan die boerderij. Zij spreken de uitvoerende partijen aan tot schadevergoeding.

Rechtbank en hof wijzen de vorderingen (gedeeltelijk) toe. Het hof stelt voorop dat professionele partijen die ingrijpende zandwinningswerkzaamheden gaan verrichten die het gevaar van schade aan opstallen van derden meebrengen, verplicht zijn voldoende maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Hiertoe dienen zij voorafgaand aan de werkzaamheden een onderzoek uit te voeren. Bij opstallen waar schade als gevolg van de werkzaamheden zou kunnen ontstaan, dienen de nodige (bouwkundige) maatregelen ter voorkoming van schade te worden genomen, althans dienen de eigenaren te worden gewaarschuwd voor het treffen van maatregelen voor zover deze niet voor rekening van de uitvoerende partijen zouden komen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet voorts zorg worden gedragen voor deugdelijke monitoring van de opstallen. Door dit alles achterwege te laten, hebben de uitvoerende partijen onzorgvuldig gehandeld. Dit brengt mee dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die als gevolg van de werkzaamheden aan de boerderij is ontstaan, ook wanneer die schade mede heeft kunnen ontstaan door een gebrek van de boerderij zelf. Een door het hof ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat het aandeel van de werkzaamheden in de zettingschade met een grote mate van zekerheid niet meer dan 25% bedraagt. Op basis van het schadebeeld vóór en na aanvang van de werkzaamheden in samenhang met de rapportage van de deskundige, acht het hof het causaal verband tussen de werkzaamheden en de schade aanwezig. Nu onzeker is of en in hoeverre de schade ook zonder de werkzaamheden zou zijn ontstaan, wordt de toerekeningsvraag beantwoord door een afweging van goede en kwade kansen. De schade aan de boerderij wordt door het hof voor 50% toegerekend aan de werkzaamheden, zodat de uitvoerende partijen voor 50% aansprakelijk zijn.(JS)

 

De uitwerking van actuele verzekeringsjurisprudentie in de rubriek AM Recht wordt verzorgd door mr. C. Banis, mr. M. Keijzer-de Korver, mr. P.C. Knijp,  mr. J.T. Suijdendorp en mr. B.J. van Wijngaarden van advocatenkantoor Stadermann Luiten in Rotterdam.

  

Voor meer actuele uitspraken: zie AM 5,  pag. 26.

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl