Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Actuele verzekeringsjurisprudentie

Actuele verzekeringsjurisprudentie

03-05-2013 0 reacties

Beroepsfout schaderegelingsbureau en klachtplicht   Hoge Raad 22 februari 2013, Nederlandse Jurisprudentie 2013 nr. 126   Een schaderegelingsbureau maakt namens het slachtoffer van een verkeersongeval een procedure aanhangig tegen de aansprakelijkheidsverzekeraars van beide aansprakelijke partijen. Het slachtoffer wordt in zijn vorderingen niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze vorderingen zijn verjaard. Vervolgens stelt het slachtoffer het bureau aansprakelijk voor de schade.

Het slachtoffer stelt dat het niet aansprakelijk stellen van beide aansprakelijke partijen zelf binnen de verjaringstermijn van art. 310 van Boek 3 BW en het niet stuiten van de verjaring van de vorderingen jegens hen, is aan te merken als een beroepsfout van het bureau.

Rechtbank en hof spreken de gevorderde verklaring voor recht uit en het hof verwerpt het beroep van het bureau op schending van de klachtplicht van art. 89 van Boek 6 BW. Het bureau stelt cassatieberoep in.

De Hoge Raad overweegt dat, hoewel in de aanvankelijke klacht van het slachtoffer slechts sprake was van een mogelijke beroepsfout van het bureau in verband met het laten verjaren van de vorderingen op beide verzekeraars, het slachtoffer toch heeft voldaan aan zijn klachtplicht. Immers, het bureau had zich behoren te realiseren dat de rechtstreekse vorderingen op de beide verzekeraars al voordien waren verjaard en het had het slachtoffer erop moeten wijzen dat alleen het instellen van vorderingen jegens de schadeveroorzakende partijen zelf nog mogelijk was. In dat geval zou het slachtoffer de opdracht in die zin hebben laten luiden. De klacht van het slachtoffer dat het bureau een beroepsfout had gemaakt, had het bureau dan mede moeten betrekken op het niet aansprakelijk stellen van beide aansprakelijke partijen zelf en op het niet stuiten van de verjaring van de vorderingen jegens hen. Het hof heeft dan ook terecht het beroep op schending van de klachtplicht verworpen. (JS)

 

De uitwerking van actuele verzekeringsjurisprudentie in de rubriek AM Recht wordt verzorgd door mr. C. Banis, mr. M. Keijzer-de Korver, mr. P.C. Knijp,  mr. J.T. Suijdendorp en mr. B.J. van Wijngaarden van advocatenkantoor Stadermann Luiten in Rotterdam.

  

Voor meer actuele uitspraken: zie AM 8,  pag. 26.

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl