Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Actuele verzekeringsjurisprudentie

Actuele verzekeringsjurisprudentie

03-05-2013 0 reacties

Specifieke bezwaren tegen deskundigenbericht en motiveringsplicht rechter   Hoge Raad 3 mei 2013, Rechtspraak van de Week 2013 nr. 673   Een premature baby maakt op 1 juni 1993 thuis een "apparently life threatening event" (ALTE) door. De baby wordt opgenomen in het ziekenhuis en door verschillende artsen behandeld. Op 19 juli 1993 wordt de baby overgebracht naar een ander ziekenhuis.

De inmiddels meerderjarige jongen is door een ernstige hersenbeschadiging geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt. Hij vordert (aanvankelijk vertegenwoordigd door zijn ouders) een verklaring voor recht dat zijn behandelaars wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad jegens hem hebben gepleegd en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor zijn schade.

De rechtbank laat zich door drie deskundigen voorlichten over de oorzaak van de hersenschade. De deskundigen schatten dat 80-90% van de hersenschade op 1 juni 1993 is ontstaan door de ALTE, 10 tot 20% van de schade is volgens hen later ontstaan; vanaf 19 juli 1993 is geen schade meer ontstaan. De rechtbank wijst de vorderingen dan ook af. In hoger beroep voeren de ouders bezwaren aan tegen het deskundigenrapport, daarin gesteund door een kinderneuroloog. Het hof gaat hier echter aan voorbij. In cassatie voert de jongen dan aan dat het hof niet dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft gereageerd op zijn bezwaren.

De Hoge Raad stelt voorop dat indien het standpunt van een door een partij geraadpleegde deskundige afwijkt van dat van de door de rechter benoemde deskundige, de rechter zijn beslissing om de zienswijze van de laatstgenoemde deskundige te volgen, in het algemeen niet verder hoeft te onderbouwen dan door te overwegen dat de door deze deskundige gebezigde motivering hem overtuigend voorkomt. De rechter zal echter wel moeten ingaan op specifieke bezwaren van partijen, indien deze bezwaren een voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de juistheid van het deskundigenoordeel. Aangezien in dit geval sprake was van tenminste één specifiek bezwaar, had het hof hierop moeten ingaan. Het arrest van het hof kan dan ook niet in stand blijven. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst het geding naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing. (JS)

 

De uitwerking van actuele verzekeringsjurisprudentie in de rubriek AM Recht wordt verzorgd door mr. C. Banis, mr. M. Keijzer-de Korver, mr. P.C. Knijp,  mr. J.T. Suijdendorp en mr. B.J. van Wijngaarden van advocatenkantoor Stadermann Luiten in Rotterdam.

  

Voor meer actuele uitspraken: zie AM 10,  pag. 26.

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl