Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Aov-markt loopt terug in 2013

Aov-markt loopt terug in 2013

01-10-2012 9 reacties

In het nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2013 voorspelt Baken Adviesgroep een afname op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen....
In het nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2013 voorspelt Baken Adviesgroep een afname op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het aantal polissen niet stijgt en er in 2013 een daling van de premie wordt verwacht. Dit laatste als gevolg van de invoering van het provisieverbod.
Voor 2012 wordt nog wel een kleine groei voorzien, als gevolg van een stijging van de gemiddelde premies, die verzekeraars doorvoeren in reactie op een toenemende schadelast. Het provisieverbod zal volgens de rapportage in 2013 weer een negatieve invloed hebben op de premies. “Verzekeraars zullen daarbij naar verwachting lagere prijzen hanteren voor het intermediaire kanaal. De tussenpersoon zal dan zelf de kosten voor advies bij de klant in rekening moeten brengen.” Opmerkelijk daarbij is de conclusie dat circa de helft van de adviseurs van plan zou zijn om te stoppen met het geven van adviezen bij aanvang van de verzekering. “Zij gaan nog wel de rol van bemiddeling en/of beheer invullen, zo blijkt uit het bedrijfsvoering benchmark onderzoek voor tussenpersonen 2012.”

Reacties

01-10-2012 Polo

Ik heb veel AOV's met een provisie van 2-300 euro. Daar wil ik 't best vor doen, maar niet een vrijblijvend initieel advies conform WFT geven, dan ben ik 4-5 uur bezig met alleen de inventrisatie, dan nog een passende AOV zoeken toelichten etc. Dan ben ik twee afspraken en een complete werkdag verder, om dan te horen dat het op internet alemaal kan voor een beloning beloing van 60 euro per jaar. Dat gaat niet werken. En ik gelof niet in afspraken over een uurtarief vooraf.

01-10-2012 Pollo

Ik was eigenlijk aan 't werk..
@ Jerioen, in de hoofden van de consumenten is er nog een verband tussen de hoogte van de premie en de beloning voor advies. Moet je eens tegen iemand zeggen u heeft geen rechtsbijstandsverzekering nodig, dit advies kost u € 100,--. Lachen hoor "maar ik koop sluit toch niks af ???" Ja dan g ik niks betlane. Polo: nou sluitu dan maar en verzekering bij mij af van € 180,--. ???@@#$%?? Kortom: er is een wereld te winnen voor uitleg over advies/service/zorgplicht.


We zullen wel enkele jaren in een transitiefase zitten, voor ook Jan modaal en de lagere inkomensgroepen begrijpen dat zij een redelijke vergoeidng moeten betalen en dat we andersn iks meer voor hun doen.

01-10-2012 Jeroen

@POllo
Mee eens.
Kleinere AOV-s m.n. de starters leveren weinig provisie op, stel 3 mille premie 15 % provisie, moet je je een hoop ellende, oeps werk en zorgplicht, voor aanhalen.
Fee, van bijv. € 800,-- kan ook niet uit.
DUs lekker doe het zelven op het internet.
Lopende AOV-s kan je ook weinig mee zeker als je de rest v/d verzekeringen van een ondernemer ook hebt hier kan je alleen maar inkomsten op inleveren.
Actieve advsieurs die zich richten op lopende AOV-s van derde adviseurs kunnen makkelijk bestaande posten aanvallen althans de grotere AOV-s boven de 6 mille premie.
Ondernemers kunnen ook zelf pro actief door de aanstaande berichtgeving gaan reageren en zich afvragen waarom je bijvoorbeeld al jarenlang € 1000 provisie per jaar ontvangt.
Zelf pro actief reageren op de groter AOV-s en je provise verlagen lijkt mij een oplossing, moet je wel voor 1.1.2013 doe.
Conclusie , een uitholling v/d AOV portefeuille, verdiensten en een verschraling v/h advies.
En waarom, vraag je je dan zo af.
Overlijden hetzelfde, t is omdat de NN een actie heeft waarbij je € 200 voor een polis krijgt, ook hier is € 295 fee voor een polis van € 5 p.mnd moeilijk te verkopen.

01-10-2012 Pollo

@ de diverse windrichitngen: en dan neemt het aantal adviseurs dat bereid is tot dienstverlening op AO gebied ook nog met de helft af. Die hebben hun knopen geteld, en zien dat de startende ondernemer geen initiële advieskosten wil betalen. Die zijn hoog vanwege de uitgebreide wet-en regelgeving, de vastlegging, de zorgplicht, het bekende riedeltje. . Er is wel een adviesbehoefte, maar die is onder de huidige wetgeving niet rendabel in te vullen. Deze markt zal dus grotendeels verdwijnen, waarbij een beperkt aantal ondernemers vodloende zelfstartend is om toch ïets te regelen Een grote groep, die nu echt door advies over de streep wordt getrokken zal het erbij laten zitten. De tijden zijn al moeilijk genoeg zonder al die dure verzekeringen van die polisansmeerders.

@ Jan hoe toevallig komt de premieverhoging overeen met ongeveer de provisie. En hoe toevallig: de eerbiedigende werking voor lopende contracten gaat hup de glijbaan af. Verzekeraars: onze business partners, jawel. Zullen we eens wedden dat Aegon met een online product komt dat 17% goedkoper is? VAnwege de kostenbesparign asl u oznr adviseur via internet zelf op basis van Ex only bla bla bla

01-10-2012 aov zzp

Wij verwachten juist een stijging van de premies in 2013. Inderdaad in verband met de toegenomen schadelast. Maar verzekeraars stellen de verhogingen nog even uit tot 2013.In 2013 omdat de verzekeraars dan wat makkelijker en minder opvallend de premies omhoog kunnen doen: Immers de premies zullen gemiddeld met 17,5% dalen omdat er dan zonder provisie gewerkt moet worden door iedereen.
Als er een volgt zullen de anderen ook volgen. Misschien voor nieuwe of misschien voorde gehele lopende portefeuille...

01-10-2012 Jan

raar dat men denkt dat er een premie verlaging aan komt! Aegon en Nationale-Nederlanden hebben hun premie al naar boven bijgesteld per premie vervaldatum of per 1-1-2013....Aegon zelfs met 17%.

01-10-2012 Het Noorden

@Het Zuiden, precies, de doelgroep word 2 keer zo groot en daarmee sluit het precies aan. De bereidheid om een AOV te sluiten neemt ook met een factor 2 AF! Ons advies blijft hetzelfde maar het product word niet afgenomen.

01-10-2012 Berend

Sommige stukjes moet je 3 keer lezen om nu precies te ontdekken wat er bedoeld wordt, of nog belangrijker, waar op aangestuurd wordt. Dit bericht is al zo verwarrend, dat ik van het complete rapport helemaal de weg kwijt zal raken. Deels open deuren, deels vreemde conclusies. Maar wel weer publiciteit en daar gaat het toch om?

01-10-2012 het Zuiden

Niet meer geven van advies bij AOV is naar mijn idee onmogelijk ! Het is net als bij hypotheek, de klant weet niets, kan niets maar wil het wel, liefst zo goedkoop mogelijk, geregeld zien......
Daar hoort advies aan gekoppeld te worden. Dat AFM wellicht doorschiet in regelgeving rondom dit advies is vers 2........
Dat de premie gaat dalen, lijkt me onwaarschijnlijk. Het schadeverloop is immers toegenomen....Dat provisie eruit gesloopt gaat worden heeft in feite niets met premie te maken....
Kortom BAKEN, doe je huiswerk eens goed. Verder verwacht iedereen een toename van ZZP'ers, lijkt mij dat de doelgroep voor een AOV dan alleen maar toeneemt....

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl