Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Centramed wil afhandeling schadeclaims versnellen

Centramed wil afhandeling schadeclaims versnellen

03-10-2012 2 reacties

Centramed wil dat de betrokken partijen bij aansprakelijkheidsclaims eerder medische informatie uitwisselen en waar mogelijk medische adviezen...
Centramed wil dat de betrokken partijen bij aansprakelijkheidsclaims eerder medische informatie uitwisselen en waar mogelijk medische adviezen overleggen. De onderlinge verzekeraar spreekt deze wens uit naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar van  afgelopen maandag waarin de vaak trage afhandeling van claims aan bod kwam. De uitvoering van de gedragscode kan beter, erkent Centramed.

In de uitzending kwamen diverse patiënten en letselschadeadvocaten aan het woord die kritiek uitten op de manier waarop medische aansprakelijkheidsclaims worden behandeld. Het programma beschuldigt met name verzekeraars MediRisk en Centramed ervan de gedragscode voor medische aansprakelijkheid – de GOMA – niet na te leven.
Hoewel Barbara Stam, directeur van Centramed, erkent dat zaken die aan bod kwamen "ronduit schrijnend" zijn en dat deze "onnodig lang duren" is er volgens haar wel degelijk winst geboekt door de invoering van de gedragscode in 2010. "De onderlinge verantwoordelijkheden, de processtappen en de deadlines zijn nu duidelijker. Veel patiënten hebben daardoor een snellere en transparantere afhandeling van hun claim ervaren."

Wel biedt de code volgens haar nog ruimte voor tijdwinst en helderheid, onder meer door een snellere en beter informatieuitwisseling."Die kunnen echter alleen benut worden als de drie bij de code betrokken partijen – de ziekenhuizen, (belangenbehartigers van) patiënten en verzekeraars – daarin samen optrekken."

Zaken die dateren van voor de totstandkoming van de gedragscode, hebben weinig voordeel van de verscherpte aanpak, erkent Stam. Om die langlopende zaken sneller af te ronden maakt Centramed op dit moment een ronde langs alle betrokken advocaten om te onderzoeken hoe de claims vlot kunnen worden getrokken. Die aanpak heeft volgens Stam al in diverse dossiers tot een doorbraak geleid.

Reacties

05-10-2012 martin de witte

Het gaat niet om eerder medische informatie uitwisselen. Het probleem volgens veel patienten is dat verzekeraars wel weten dat ze de schade 100% moeten betalen, maar vervolgens van alles bedenken om daar onderuit te komen. Waar een wil is, is immers een weg. Zie ook www.robinswilwordtwet.nl

04-10-2012 Pessimist

Wat een gewauwel.
Alle mooie woorden ten spijt: het eerste wat men doet is een claim afwijzen en mag de benadeelde zelf de zaak zover zien te brengen dat men niet om een uitkering heen kan, meestal geforceerd door een uitspraak van de rechter.

Gesignaleerde fouten of klachten worden doodleuk niet in het patiëntendossier vastgelegd en daarmee is er ook geen bewijs dat men geageerd heeft of dat er na de ingreep iets aan de hand was.
De partijdigheid druipt ervan af en niet die in het voordeel van de patiënt.

Een echt onafhankelijke deskundigencommissie is een goed idee om te beoordelen of een schade vergoed moet worden of niet.
Als slachtoffer sta je meestal met de rug tegen de muur en met lege handen.

Hier ligt nog een schone taak voor de AFM om eens drastisch in te grijpen en regels te stellen.

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl