Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › CFD: Verbond wil goedkoop af van debiteurenrisico

CFD: Verbond wil goedkoop af van debiteurenrisico

05-10-2012 18 reacties

De Commissie CFD is van mening dat het Verbond van Verzekeraars met de adviesgarantieregeling op een "wel heel goedkope manier af wil van het...
De Commissie CFD is van mening dat het Verbond van Verzekeraars met de adviesgarantieregeling op een "wel heel goedkope manier af wil van het debiteurenrisico van verzekeraars". Het Verbond zou hiermee voorbijgaan aan de rechten en plichten die voortvloeien uit het portefeuille- en incassorecht, die zijn uitgewerkt in samenwerkingsovereenkomsten.

Wanneer de premie-incasso wordt verwaarloosd heeft de verzekeraar het recht de premie-incasso te beëindigen en over te nemen. Bij faillissement zal de portefeuille worden ingenomen en de afkoopsom worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de aan de portefeuille klevende schulden, zoals de terugboeking van onverdiende beloning. Bij vertrek van de adviseur zal de portefeuille worden overgedragen aan een andere bemiddelaar. Alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien gaan op de nieuwe bemiddelaar over. Op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer kunnen bovendien te allen tijde al zijn financiële producten worden overgeboekt naar een andere bemiddelaar, zo somt de commissie die rechten op.
"Het lijkt dat Verbondsdirecteur Leo de Boer twijfelt aan de uitwerking van zijn CAR-politiek en zijn stip aan de horizon een tsunami blijkt te zijn. Wanneer het naderende provisieverbod leidt tot vele faillissementen dan ligt een eventueel negatief saldo aangaande niet-verdiende provisie bij de aanbieder. Het portefeuillerecht is hier heel duidelijk over. Het is dan ook niet de klant maar de verzekeraar die het gelag betaalt als uitwerking van de transitie naar de door hen zo graag gewenste nieuwe wereld", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.

24-09-2012

Uitkomsten juridisch vooronderzoek PE-examens bekend

Reacties

09-10-2012 Ronald

@Joep.

Als er iemand is die zich niet met ons intermediairs moet bemoeien dat is het die De Boer wel.

En als hij het consumentenbelang zo hoog in het vaandel heeft staan laat hem dan beginnen met een ontwoekergarantieregeling zodat die 40 miljard euro die zijn leden verduisterd hebben bij de consument terugkomen. Wat een schijnheil zeg!!!

09-10-2012 Joep Kaarsgaren

@Johannes.

Ik denk dat zowel CFD als Adfiz de heer De Boer niet goed begrepen hebben. Naar mijn idee wil de heer De Boer een garantieregeling in het leven roepen voor de nieuwe provisievrije polissen. De klant zal hiervoor zijn adviseur vanaf 1 januari 2013 een adviesvergoeding betalen. En hier wil De Boer een garantieregeling op van toepassing verklaren.

De garantieregeling is volgens mij dan ook niet van toepassing op bestaande provisiepolissen, waardoor verzekeraars hun debiteurenrisico niet ontlopen.

De vraag is echter wel: moet het nu juist De Boer zijn die met dit voorstel komt? Volgens mij werkt dit helaas als een rode lap op de bekende stier.
Het gaat dus echt om

09-10-2012 johannes

@carla en kees-jan: jullie lijken wel een beetje naief - of werken jullie bij een verzekeraar?

Verzekeraars zien een berg tussenpersoonloze polissen op zich afkomen, veroorzaakt door de verwachte (en mede door verzekeraars in gang gezette) sanering in het aantal tussenpersonen.

Ze merken nu al dat dat een berg extra werk met zich meebrengt - en daar hadden ze niet op gerekend! Dus willen ze die berg werk op een of andere manier op het bordje van de overgebleven tussenpersonen schuiven.

Overigens: doe niet zo overdreven over die nazorgplicht. Als de klant voor nazorg wil betalen, dan wil iedere adviseur hem wel helpen hoor.

Het enige probleem ontstaat als de klant bij aanvang een bedrag vooruit heeft moeten betalen, zogenaamd deels voor "nazorg".

Dat vooruitbetaalde geld is de klant bij faillissement kwijt - maar beste mensen: betaal dan ook nooit teveel vooruit, zou ik dan zeggen. Nazorg kan je uitstekend gespreid betalen.

08-10-2012 Joost van Aggele

Als Leo zo begaan is over het lot van de consument laat hem dan even die 40 miljard euro terugstorten waar zijn woekepolis klanten nog recht op hebben........

08-10-2012 Steven Calis

@Carla.

Hoe goed misschien bedoeld ook van Dhr. de Boer, het is niet aan hem om ons tussenpersonen te vertellen wat wij moeten doen. Wij bemoeien ons toch ook niet met verzekeraars.

Daarom: Boer blijf bij je leest en zeg niks over mijn kippen!

08-10-2012 Karel van Gelder

Het linke spelletje van ene Mr. Leo de Boer.

Je kunt zeggen wat je wilt maar Mr. Leo de Boer is wel lands beste toneelspeler als het om de knikkers gaat. Krokodillen tranen of niet, dit Verbondsopperhoofd is echt niet begaan met de consument maar zoals je van hem kunt verwachten met de kas van zijn leden, de verzekeraars zelve. Toch is het eigenlijk een hele kunst van hem, hij zocht naar een aanleiding die daarvoor aannemelijk is en zou die ook hebben gevonden mits het niet was doorzien. Velen zouden in zijn valkuil zijn gelopen.

Adfiz zocht het in kiespijn. Weer anderen borduurde op zijn list door en riepen wat hij graag wilde. Dom, dom, dom, Leo de Boer verliest immers wel zijn haren maar nooit zijn streken.
Echter, CFD die doordacht legt duidelijk de linke spelletjes welke Leo De Boer als aartsvijand nummer 1 van het intermediair speelt bloot.

08-10-2012 Kees Jan

@Carla

Ik ben het met u eens, het lijkt erop dat Leo zijn boerenverstand heeft gebruikt en daarmee de consument tegemoet komt.

Als nu ook nog de tussenpersonen stoppen met klagen en het klantbelang centraal gaan stellen dan tonen ze eindelijk aan hun klanten serieus te nemen.

08-10-2012 Carla Bruins

Wie de klant heeft, heeft de zorgplicht. Bij overname neemt de overnemende partij de adviesfouten uit het verleden voor zijn rekening. Men neemt dus een portefeuille vrijwillig over en daarmee de lusten en ook de lasten.

Door het terugboekrisico zal een andere adviseur niet eenvoudig te vinden zijn. Het aantal tussenpersonenloze polissen zal dan ook naar verwachting in 2013 explosief toenemen.

Een adviesgarantieregeling voor nieuwe polissen is daarom zo gek nog niet en lijkt me een prima initiatief dat naadloos aansluit bij de nieuwe wereld. En let op, wat De Boer verzint dat komt er!

07-10-2012 adfizeur

Laat De Boer zijn energie stoppen in zijn leden, er is daar nog genoeg puin te ruimen.

06-10-2012 dirk

Beste meneer de Boer,

Zolang een qua omvang vooraanstaand lid als aegon nog steeds maar sprintplan en koersplan gedupeerden voor het gerecht houdt lijkt het mij niet gepast om het intermediar op klantbelang aan te spreken.

Aangaande de levenpolissen zonder tp zie ik het probleem echt niet, maak een adviesvoucher of tuig loondienst op. Het zijn UW klanten, zet ze centraal en schuif het niet af.

Meer items (1-10 van 18)

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl