Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › 'Cultuurkloof tussen AFM en intermediair'

'Cultuurkloof tussen AFM en intermediair'

01-10-2012 14 reacties

Tussen de AFM en het intermediair gaapt nog altijd een grote cultuur- en kenniskloof. Dit concludeert bureau SEO uit een onderzoek onder voormalige...
Tussen de AFM en het intermediair gaapt nog altijd een grote cultuur- en kenniskloof. Dit concludeert bureau SEO uit een onderzoek onder voormalige deelnemers aan de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD). Het onderzoeksbureau ziet mogelijkheden voor de AFM om het contact met de sector te verbeteren maar stelt ook dat de branche zich opener en actiever kan opstellen bij de acceptatie van regelgeving en toezicht.

De deelnemers aan het onderzoek geven in ruime meerderheid (82%) aan het in meer of minder mate eens te zijn met de stelling "Het is goed dat de AFM toezicht houdt op het intermediair". Bijna een of de vijf tussenpersonen staat niet positief tegenover de rol van de AFM of  het bestaan van een toezichthouder in zijn algemeenheid. Met name eenpitters zijn in deze groep oververtegenwoordigd.

Zes jaar na de invoering van de Wfd en het verscherpte toezichtsregime is meer dan 10% nog steeds niet voldoende op de hoogte van relevante wetten en regels en wat er op dat vlak in 2013 gaat veranderen. De grote kantoren zijn het beste geïnformeerd.

Een ruime meerderheid variërend van 55 tot 64% reageert negatief op vragen over de mate waarin de AFM de wereld van de financieel adviseur kent, begrijpt en waardeert. Schadekantoren zijn het meest negatief. Over de gehele linie worden de presentaties die de AFM door het land geeft als 'belerend' ervaren. Beter zou volgens de ondervraagden zijn om de boodschap "vanuit deskundigheid en beheersing van de materie" te brengen.

SEO Economisch Onderzoek constateert dat de AFM wordt bevolkt door veel jonge academici en dat zij "logischerwijs de praktijkervaring missen waar het veld (kennelijk) veel waarde aan hecht. In een traditionele MKB-sector, met overwegend niet-academische ondernemers en medewerkers, werkt een jeugdige academische uitstraling niet altijd in het voordeel." Het onderzoeksbureau stelt echter ook dat de wetgever en toezichthouder "easy targets" zijn. "In een sector die het moeilijk heeft, en waar bedreigingen vanuit verschillende hoeken tegelijk komen, is het verklaarbaar dat men zondebokken aanwijst", aldus SEO.

Het bureau benaderde de ruim 7.500 kantoren/individuele adviseurs die op dit moment nog zijn aangesloten bij de StFD. Het leverde 1.600 respondenten op, waaronder veel eenmanszaken (38%) en kantoren met maximaal 3 fte (36%). De StFD heeft haar werkzaamheden per 1 januari van dit jaar beëindigd en heft de stichting binnenkort formeel op. “Het onderzoek is bedoeld als een passende afsluiting van het werk van de Stichting Financiële Dienstverlening, waarmee zij voor een laatste keer haar brugfunctie heeft vervuld tussen de AFM en de sector", aldus de stichting in liquidatie.

Reacties

05-10-2012 Jur

Hallo GB mannetje jij hebt vast veel academische vrienden. NOT.

03-10-2012 peter

de gemiddelde tussenpersoon is toch ook gewoon een kruidenier op de hoek zonder papieren maar met een vlotte babbel ? dus niet geschoold en met een oud B diploma op zak........snap wel dat die al die lastige dingen niet snappen

03-10-2012 Ome Joop

Het beperkte aantal reacties kan boekdelen spreken: angst voor de AFM.

03-10-2012 GB-mannetje

@Herbert

In dat "academici" zijn ligt juist het probleem.

Vers van de Pers is de benoeming van David Reinhoudt tot Hoogleraar Applied Chemistry aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Waarom de titel hoogleraar?
"Dat heeft te maken met de gezagsstructuur in de academische wereld. Wil Reinhoudt met enige autoriteit kunnen opereren, dan is het handig als hij een titel heeft".

Maar de autoritaire uitstraling die je met een titel kado krijgt blijft helaas niet beperkt tot de academische wereld..

02-10-2012 Herbert

In "academici" zit hem het probleem niet maar wel in "jong en onervaren" en vooral ook in "belerend". Dat laatste zelf hoog opgeleid zijn maar de didactische kwaliteiten missen om het op een normale manier over te brengen.

Als je na een academische studie niet veel verder komt dan een baan bij de AFM dan had je beter niet kunnen gaan studeren.

02-10-2012 martin

Over enkele jaren gaat men die praktisch ingestelde en breed ge-orienteerde MBO-ers missen. Acteren op academisch niveau met klanten die voor 65% LBO/MBO geschoold zijn, gaat hem niet worden. Dit geldt in het zakenleven maar bijvoorbeeld ook in de politiek.

02-10-2012 FRans

@ Pollo en debeurs. Ik sluit mij aan bij jullie clubje. Meen ook een redelijk denkniveau te hebben, maar spreek gewoon de taal van de straat.
Grote kantoren zijn het best geïnformeerd omdat zij eenvoudiger een stagiair op academisch niveau het vertaalwerk kunnen laten doen naar de werkvloer. Die conclusie verbaast mij niets.
Ik heb veel hulp gehad aan de StFD bij aanvraag van een nieuwe vergunning wegens wijzigingen in het bedrijf. De vergunning kwam ook werkelijk razendsnel binnen.
Ik heb tijdens een VKG dag een vertegenwoordige van de toezichthouder uitgenodigd eens een paar dagen op de werkvloer binnen en buiten mee te maken van een schadekantoor, nog geen reactie gehad. Jammer! Het onderzoeksbureau is bij deze ook uitgenodigd, om dezelfde reden.

01-10-2012 Debeurs

hee Pollo,

Hier een HBO-er, en ik snap er ook niks meer van! Stfd seo AFm regels regels, guidelines, leidraden, assesments, self-assesments en weet ik veel wat allemaal... ik snap er de ballen, wat, ik snap er geen fuk meer van! Dan weer dit en dan weer dat. Ik moet gaan segmenteren heb ik nu weer begrepen, wat een giller he? Een ambtenaar die alleen binnen ambtelijke molens heeft gewerkt en zijn kennis vooral uit de theorieboekjes heeft gehaald, gaat ons uitleggen hoe wij met onze klanten om moeten gaan.

Nou, er zal wel weer een guideline of een self-assesment komen hoe om te gaan met deze klantsegmentatie en de bijpassende service level + natuurlijk het door de klant ondertekende agreement. Of zeg ik nu wat wrong? Correct me dan gewoon hoor!

Als je alles bij moet houden ben je zo druk bezig dat je geen tijd meer hebt voor je klanten.

01-10-2012 Karel van Gelder

Het moet van twee kanten komen en daar zit nou de kneep. Er is weinig of helemaal geen vertrouwen in de AFM. Kockelkoren en zijn tassendragers hebben veel verbruid bij het intermediair. Arrogantie en afstandelijkheid ten top.

SEO, met name mevrouw Baarsma, heeft overigens ook niet het vertrouwen van het intermediair. Haar opgemaakte SEO rapport aangaande Provisieregelgeving Complexe producten staat bol van aantijgingen tegen het intermediair. Een rapport waarin duidelijk naar een doel is toegewerkt. Je zou veronderstellen dat mevrouw de professor in haar rapport bij complexe producten zou zijn gebleven. Totaal niet, ze introduceerde mis-selling wat niet te meten en niet te bewijzen is. Zij suggereert dat de gehele markt aan de consument financiële producten verkoopt die niet bij zijn financiële situatie of risicoprofiel passen. Op haar intelligente wijze heeft ze haar "gedefinieerde mis-selling" in haar rapport ook nog gekoppeld aan (permanente)educatie waarvan ze het bewijs niet heeft geleverd, los van de vraag of ze het wel zou kunnen leveren. Deze mevrouw Baarsma heeft de intermediaire bedrijfstak eigenlijk alleen maar schade toegebracht. Aan het groter maken van de kloof welke zij schetst heeft zij zelf gestaan. De grootste aantijging was haar passage over het niet bestaande waterbed effect waarbij ze en link legde met "criminele" activiteiten. SEO kan schrijven wat ze wil, maar voor het intermediair is ze ongeloofwaardig.

01-10-2012 Peter

Als academicus werkzaam in deze branche heb ik ook een onderzoek gedaan.

- Dit rapport heeft heeft meer dan EUR 100.000,- gekost;
- Dit rapport kost dus meer dan EUR 10,- per kantoor;
- Dit rapport wordt door branchegenoten net zo vaak gelezen als het boek "Innocence of muslims" door moslims.

De eindconclusie: alle financieel dienstverleners zijn moslims.

(kosten van mijn onderzoek: één glas wijn)

Ik ga morgen gewoon weer lekker aan het werk.....

Meer items (1-10 van 14)

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl