Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Hoge Raad bevraagt Europees Hof over advocaatkeuze

Hoge Raad bevraagt Europees Hof over advocaatkeuze

28-09-2012 13 reacties

De Hoge Raad heeft bij het Europese Hof van Justitie twee prejudiciële vragen neergelegd over de vrije advocaatkeuze in...
De Hoge Raad heeft bij het Europese Hof van Justitie twee prejudiciële vragen neergelegd over de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen. Pas na beantwoording van die vragen zal de raad een uitspraak doen in een rechtszaak tussen DAS en een verzekerde.

Die verzekerde is naar zijn mening ten onrechte ontslagen en heeft DAS ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Gedurende het geschil heeft de verzekerde zelf een advocaat ingeschakeld en DAS verzocht de kosten daarvan te betalen, zich beroepend op het recht van vrije advocaatkeuze. DAS weigert dat.

Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde eerder dat er niet is voldaan aan de voorwaarde van de van toepassing zijnde Europese richtlijn, dat de rechtsbijstandverzekeraar een (externe) advocaat heeft verzocht de belangen van de verzekerde te behartigen en dat de polishouder daarom niet zelf een advocaat mag inschakelen.

De Hoge Raad twijfelt echter aan die uitleg en heeft het Europese Hof nu gevraagd of de betreffende richtlijn toelaat dat de verzekeraar bedingt dat de kosten van een vrij te kiezen advocaat alleen onder de dekking vallen als de verzekeraar zelf vindt dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Daaraan gekoppeld vraagt het hoogste rechtscollege van ons land: "Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?"

28-09-2012

Roland verzekert evenementen

25-09-2012

Arag en Yarden samen in nabestaandenservice

10-09-2012

DAS opent vestiging in Utrecht

23-08-2012

Rechtsbijstandverzekeraars druk met arbeidszaken

15-06-2012

Crisis doet omzet DAS stijgen

21-05-2012

Anker verleent volmacht aan Van Kampen

24-04-2012

Klaverblad wijzigt woonhuis- en rechtsbijstandverzekering

11-04-2012

Arag biedt ondernemers incassohulpmiddel

30-03-2012

DAS past verwijzingsbeleid aan na klachten intermediair

15-02-2012

Gratis abonnement Consumentenbond bij rechtsbijstandpolis NN

31-01-2012

Rialto ziet heil in 'moeilijke' rechtsbijstandpolis

24-01-2012

Anker bezoekt gestrande schippers

Reacties

06-10-2012 Pessimist

Het is een principe kwestie die juridisch voor verschillende uitleg vatbaar is en waarbij zeker de verzekeringsvoorwaarden een belangrijke rol zullen spelen. Als die niet duidelijk zijn, dan kan de klant weleens gelijk hebben.

Overigens lijkt het me redelijk en billijk dat in een dergelijk geval de verzekeraar tenminste de kosten vergoed die zij zelf bij behandeling van de zaak ook gemaakt zouden hebben.

Interessante casus die verschillende kanten kan uitpakken en waarschijnlijk geen soelaas zal bieden voor rb-verzekeringen in het algemeen (i.v.m. de verschillen in voorwaarden).

01-10-2012 GJVB

Een rechtsbijstandsverzekering kost een bedrag per jaar aan verzekeringspenningen. Indien een zaak onder dekking valt, behandelt de rechtsbijstandsverzekering de zaak. Alleen in zaken waarin niet de rechtbank sector kanton (kantongerecht) absoluut bevoegd is, komt de vraag aan de orde of een advocaat de procedure namens een verzekerde kan gaan voeren. Omdat de casus een arbeidszaak betreft, die tot de absolute competentie van de rechtbank sector kanton behoort, lijkt mij het betoog van de verzekerde niet op te gaan.

Het betoog van verzekerde houdt mijns inziens in, dat hij goedkoop voor rechtsbijstand verzekerd wil zijn, waarbij hem de rechten en plichten bekend zijn, maar dat hij, wetende wat hij weet of behoort te weten, hij in strijd daarmee wil gaan handelen.

Naast het voorgaande, is het op grond van de gesloten rechtsbijstandsverzekering, mijns inziens helder en duidelijk, dat een verzekerde niet op eigen houtje, zonder overleg te hebben gehad met de rechtsbijstandsverzekering, een advocaat van dien keuze kan inschakelen.

Het komt mij voor, dat de uitkomst van de prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Europese Hof zal zijn, dat het voornemen van de verzekerde in kwestie in gehonoreerd zal worden. Dit mede op grond van de uitleg van de gesloten verzekeringsovereenkomst en de daarvan één en onverbrekelijk deel uitmakende polisvoorwaarden.

Indien een verzekerde een advocaat van diens vrije keuze wil inschakelen, waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar niet instemt (terecht, veronderstellend), dan is bovendien het kunnen inschakelen van een advocaat van diens eigen keuze niet in het gedrang. Het enige wat de verzekerde dan dient te doen, is het zelf die advocaat betalen. De zaak doet bij mij het spreekwoord boven komen drijven; voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

01-10-2012 A. Valon

Dhr. Spong of Moskowitz in dan weet je dat je etc. //

Dat zijn STRAFrechtadvocaten. Het gaat hier over een CIVIELE zaak.

//dat de verzekeraar bedingt dat de kosten van een vrij te kiezen advocaat alleen onder de dekking vallen als de verzekeraar zelf vindt dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener //

en dat lijkt te passen in "de zwarte lijst en "onredelijk bezwarend".

01-10-2012 Gerda

@Pippi,

Aanbevolen topic voor u:

"Aanbieders weinig positief over eigen innovatievermogen" .

Succes!

01-10-2012 Pippi

Vrij keuze! Iedereen heeft een vrije keuze.
Of je neemt geen rb-verzekering en je kiest bij een geschil voor een eigen advocaat. Door de gesubsidieerde rechtsbijstand heeft iedereen toegang tot een advocaat.
Of je neemt een rb-verzekering en je bent gebonden aan de voorwaarden van de rb-verzekering. Simpel toch

01-10-2012 Gerda

@het Zuiden en @Antoon Coolen,

Inderdaad, het voorstel van het Zuiden is de oplossing en de betaalbaarheid van een dergelijke polis kan het probleem niet zijn:

Verzekerde zal niet voor elk wissewasje de Rechtsbijstandverzekering ingeschakelen i.v.m. het Eigen Risico.
En vergeet naast de premies en het E.R. niet de extra inkomsten voor de RB-verzekeraar omdat de meer adequate advocaat bij een gunstig verloop van een zaak ook de gemaakte juridische kosten voor de RB-verzekeraar terugvordert.

01-10-2012 anton coolen

Het Zuiden .
Uw oplossing is DE oplossing en zorgt er voor dat clienten krijgen waar ze om vragen.
Daarnaast wat kan erop tegen zijn om Uw oplossing niet op te volgen. Een heel gangbaar tarief is momenteel 225 euro. Als DAS gaat inkopen wat nu gebeurd tegen heel lage tarieven is natuurlijk de kwaliteit van hetzelfde laken een pak .Daar is uiteindelijk niemand bij gebaat. Zie het inkoopbeleid van assuradeuren aangaande specialistische expertise. Het tenderen is zwaar ten kosten gegaan van de kwaliteit. Kan ook niet anders. Rechtsbijstandverzekeraar die komt met de oplossing van het Zuiden is een mooie toekomst weggelegd.

29-09-2012 het Zuiden

de oplossing is toch simpel: Vrije advocaatkeuze met de afspraak van een maximum aan tarief of een verzekerd bedrag wat vooraf vast staat...Dan weet je waar je aan begint als verzekeraar.....en als klant.
Schakel je Dhr. Spong of Moskowitz in dan weet je dat je wellicht wat eerder door je budget heen zit of dat je een bijbetaling moet doen........

29-09-2012 RTKS

Das heeft overeenkomsten met over het algemeen heel redelijke kantoren die de advocaten leveren tegen een vast tarief tegen een in te kopen aantal uren.

De tarieven zijn echter zo laag dat de minst kwalitatieve medewerkers worden afgevaardigd.

Elke advocaat die ik ken heeft het liefst een advocaat tegenover zich die vanuit een rechtsbijstandsverzekeraar procedeert. De winstkans verdubbelt dan bijna.

28-09-2012 Jan

Nee joh cees, alle toppers zitten al bij das!

Meer items (1-10 van 13)

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl