Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Meeste adviseurs hebben status beleggingen van klant niet in beeld

Meeste adviseurs hebben status beleggingen van klant niet in beeld

26-09-2012 16 reacties

De meeste financieel adviseurs die aan klanten beleggingsadvies geven, weten niet hoe de beleggingen van die klanten er op dit moment voorstaan, zo...
De meeste financieel adviseurs die aan klanten beleggingsadvies geven, weten niet hoe de beleggingen van die klanten er op dit moment voorstaan, zo concludeert vermogensbeheerder NNEK uit een onderzoek waaraan 178 adviseurs deelnamen.

Minder dan 50% zegt precies te weten hoe zijn klant ervoor staat; een kleine 40% geeft aan daarvoor te weinig informatie beschikbaar te hebben. Dat is overigens wel beter dan twee jaar terug, toen slechts 30% aangaf duidelijk zicht te hebben op de beleggingen van de klant. Driekwart van de respondenten maakt gebruik van het Nationaal Regime voor adviseren over beleggingen, maar een op de vijf van deze groep zegt geen (verplichte) adviesovereenkomst te gebruiken.

"Er is nog steeds onvoldoende kennis en begrip van de werking van deze wet", zegt NNEK over het Nationaal Regime. "Slechts tweederde van de adviseurs geeft ook aan de leidraad 'klant in beeld' van de AFM gelezen te hebben."

Overigens geeft 80% van de deelnemers aan dat vermogensplanning in de toekomst belangrijker zal worden in de adviespraktijk. Gemiddeld bestaat nog 39% van de inkomsten uit provisie; wordt op basis van uurloon gewerkt, dan gaat dat tegen een tarief van gemiddeld € 130. 

03-01-2011

Fundix zoekt samenwerking met financieel planners

Reacties

28-09-2012 George

Sinds mijn pensionering in 2006 volg ik natuurlijk met buitengewone belangstelling de ontwikkelingen. Het grappige is dat ik nu van de adviseursrol ben overgegaan naar consument. Ik heb mijn geld moeten beleggen om daarvan een aanvullend pensioen te kunnen hebben na mijn lijfrenteperiode. De aanschaf van de lijfrente op zich was al een belevenis. Als je in het vak zit, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Je wordt gek van de regeltjes.
Toch is het goed dat er regels zijn gekomen. In mijn tijd waren er cowboys die uitsluitend uit waren op provisie en de klant was de melkkoe. Dirk DSB voorop. De regels moeten wel voor iedereen gelden. Het level playing field moet vlak zijn voor iedereen. Daar mankeert het nog aan. Daar gaat in dit forum ook steeds de discussie over. Het zou het beste zijn als alle adviseurs zich verenigen in een belangengroep per adviesgroep. Dat is al deels realiteit, maar dat kan veel beter. Als die adviesgroepen zich dan aan de consument presenteren als kwaliteitsadviseur, dan wordt het voor de consument ook veel duidelijker waar hij moet zijn voor een degelijk advies. Dan zal het vertrouwen van de consument ook weer kunnen worden terug gewonnen. Want aan zwartepieten heb je helemaal niets. Adviseurs stap af van dat navelstaren en knok je terug in die mooie maar moeilijke wereld.

27-09-2012 Gerda

@Harry,
Misschien zit je vandaag voor de eerste keer op dit forum, maar ik kan je vertellen dat er 99 topics gaan over de zorgplicht die op de schouders van het intermediair drukt tegenover maximaal 1 topic die er gaat over de zorgplicht van de Directwriters/internetlabel van de intermediairsmaatschappijen.
En ik zie ook nog niet in dat de AM-redactie daar op korte termijn verandering in gaat brengen.....

"Pas maar op, wat je het verste weggooit, raap je het eerste weer op" werd er wel eens gezegd!
De AFM en de politiek en andere partijen (jij ook ?) hebben de zwarte piet bij de onafhankelijke adviseur neergelegd.....laat het intermediair zich weer oprapen of zou ze al een andere weg ingeslagen zijn?

27-09-2012 Harry

@Gerda,

Dit zijn bancaire diensten, geen verzekeringen.
Ik denk dat BND dus geen directwriter is, maar een aanbieder van een beleggingsfondsen. Dus kan de klant obv execution only momenteel zelf fondsen kopen en verkopen. Wordt een adviseur ingeschakeld dan is het geen execution only meer, maar advies....

Antwoord compleet ;-)

27-09-2012 Gerda

@Harry,
Direct-writers, Harry ! Geen adviseur, Harry !
De verzekeringsbranche omvat meer partijen dan alleen de adviseurs, Harry !
En ik weet dus nu je antwoord, Harry !

27-09-2012 Harry

Provisie bestaat bijna niet meer toch? BND betaalt ook geen provisie, maar stelt de klant in staat geld van de polis af te halen ten gunste van de adviseur.

Ik denk dat als een adviseur betrokken is bij advies t.a.v. BND deze altijd verantwoordelijk zou moeten en zou willen zijn. BND is niets anders dan een aanbieder. Moet Binck of Alex dan ook de zorgplicht overnemen?

27-09-2012 Gerda

@Harry,
Bij provisie hoort portefeuillerecht en bij portefeuillerecht hoort zorgplicht.....

Die zorgplicht volgens het Burgerlijk Wetboek is naar redelijkheid: wanneer een adviseur in een rechtszaak zelf het woord mag nemen en dit niet over hoeft te laten aan een verzekeringsvriendjes-advocaat van de Bavam, dan zul je eens zien wat er gebeurt..

Maar je geeft geen antwoord op mijn vraag:
Vind jij dat BND in haar rol als Directwriter, bij het ontbreken van een adviseur de Zorgplicht krachtens het Burgerlijk Wetboek moet overnemen ?
Volgens mij vreest de AFM en het Verbond van Verzekeraars van wel...

27-09-2012 Harry

@Gerda Zie de vergunning van het nationaal regime: : adviseren in deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen. Dit betekent simpel gezegd advies geven over beleggingsfondsen. Wat is BND? Een aanbieder van een aantal beleggingsfondsen. Dus is de adviseur verantwoordelijk voor het advies. BND zegt niet voor niets: wij het product, u het advies.

De zorgplicht ligt bij de adviseur. Die dan, kennelijk weer met heel weinig kennis, gewoon maar wat doet. Geen gedegen beleggingsbeleid en nazorg.

Portefeuillerecht vind ik erg ouderwets. Provisie bestaat niet meer, dus is dat niet relevant. Spreek een vergoeding af met je klant en zorg ervoor dat je de klant nu en in de toekomst blijft bedienen. Dan wil deze ook blijven betalen. Daar zijn voorbeelden genoeg van.

27-09-2012 Gerda

@Harry,
Brand New Day wordt niet verhandeld op basis van provisie, de tusssenpersoon heeft geen portefeuillerecht en is rechtstreeks af te sluiten.
Brand New Day is a.h.w. een Direct-Writer.

Ik mis je bijdrage bij het artikel "Generieke Zorgplicht biedt generiekerechtsonzekerheid
Generieke zorgplicht betekent generieke rechtsonzekerheid' en wel je reactie op de opmerking van @ Don Quichotte:

1. Ken uw klant en zorg voor een passend advies
2. Geen valse verwachtingen wekken
3. Waarschuwingsplicht (vooraf en zolang de overeenkomst loopt)

M.i. kun je bij Brand New Day niet wijzen naar het gebrek aan kennis en begrip bij de financiële adviseur, maar heeft BND als Direct-writer de informatie- en zorgplicht tegenover de consument.
27-09-2012 Harry

Partijen als NNEK en Palladyne geven de adviseur volledig inzicht in de waarde, communicatie, overzichten, haalbaarheid etc van de klant.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden.
Opvallend is dat er zoveel BND wordt gedaan, terwijl er geen beleggingsbeslissing aan ten grondslag ligt, maar vooral een productkeuze. Gebrek aan kennis en begrip.

26-09-2012 Gerda

Dan het probleem met Argenta, waar geen portefeuillerecht bestaat.
Maar Argenta was niet de enige die tussenpersonen afgestoten heeft:
Wat betreft verzekeringsportefeuilles noem ik er een paar: Unigarant, V&V, oké daar houdt de tussenpersoon het portefeuillerecht, maar tegenover je relaties sta je toch maar mooi te kijk !
Wat de samenwerking met de banken betreft: Heeft er iemand ooit een aanstelling gehad bij Bank Paribas Ned toen ASR er haar hyptheken van betrok?
Zelf hebben wij in het verleden bemiddeld voor de ING, maar je kunt hoog en laag springen om nu de belangen van de toentertijd aangebrachte hypotheken te willen behartigen, maar je krijgt nul op het request. Bij ING zit je eenvoudig vast aan een bepaald target per jaar.
En juist voor adviseurs van die ING belegde D&O vorig jaar landelijke (opleidings ?)-bijeenkomsten.
t Is je vast wel bekend dat dhr Jurjen Oosterbaan er de voorkeur aangeeft om rechtstreeks aangesproken te worden en niet via dit forum, dus ik heb hem de kwalijke afvoer van vroegere tussenpersonen door ING per e-mail voorgelegd. Noahh, Jurjen gaf me duidelijk te kennen dat hij niet blij van mijn opmerking werd :-)

Tja, die Jurjen, nu anno 2012 Argenta zo nadrukkelijk en uitgemeten in de picture komt, moet hij opeens ook zo nodig:

"" Privaatrechtelijk contract voor bescherming portefeuillerechten
16-07-2012 •"Wij komen met privaatrechtelijke voorwaarden die ook portefeuillerechten bedingen voor sparen, consumptief krediet en hypothecair krediet. Tussenpersonen moeten deze overeenkomsten zelf rechtstreeks afsluiten met de aanbieders." Het contract is naar verwachting half augustus klaar."

Met dergelijke nieuwe contracten zal het intermediair de oorlog niet mee winnen: ;t is misschien een oplossing voor de volmachtbedrijven waar de banken zo graag mee samenwerken, maar de provinciale tussenpersoon moet dan nog steeds maar afwachten of een bank/verzkeraar überhaupt met je wil samenwerken.

Meer items (1-10 van 16)

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl