Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › 'Nieuw pensioenstelsel heeft andere solidariteit nodig'

'Nieuw pensioenstelsel heeft andere solidariteit nodig'

26-09-2012 7 reacties

Een nieuw pensioenstelsel zal de solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers anders moeten vormgeven, zo vindt AFM-topman Ronald Gerritse....
Een nieuw pensioenstelsel zal de solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers anders moeten vormgeven, zo vindt AFM-topman Ronald Gerritse. "Het zal een stelsel moeten zijn dat de nu te veel onuitgesproken tegenstellingen van belangen van verschillende generaties vertaalt in opties in de pensioenen van die generaties." Gerritse vindt ook dat de zorgplicht van pensioenfondsen moet worden uitgebreid.

De bestuursvoorzitter van de toezichthouder sprak dinsdag tijdens een pensioenforum in Scheveningen. "We zullen moeten nadenken over een herdefiniëring van de scheidslijnen tussen tweede en derde pijlers", aldus Gerritse, die vindt dat de solidariteit tussen de verschillende generaties nieuw moet worden ingericht. "Zo kan ik mij heel goed voorstellen - om een voorbeeld te geven - dat we streven naar een differentiatie van de mogelijkheden van indexatie. In een periode van stijgende rente en hoge beleggingsrendementen kunnen jongeren meer opbouw van rechten toegekend worden dan ouderen, als in tijden dat het tegenzit ouderen meer bescherming genieten dan jongeren."

Gerritse vindt ook dat de zorgplicht van pensioenfondsen bij flexibilisering van regelingen moet worden uitgebreid tot het aanbieden van alle mogelijke tweedepijlerpensioenen. "Het pensioenfonds zal deelnemersprofielen moeten opstellen, zal het risicodraagvlak en de risicobereidheid van deelnemers moeten toetsen, zal doorlopend de informatie moeten verschaffen die de deelnemer de mogelijkheid biedt zijn financiële planning op orde te houden, het pensioenfonds zal ook passend moeten adviseren over keuzes die deelnemers zullen moeten maken. Het pensioenfonds zal alles moeten doen dat we nu van de andere vermogensbeheerders ook vragen."

13-06-2012

AFM verlangt meer inzicht in pensioenverplichtingen

07-03-2012

CFD niet overtuigd van standpunt AFM

06-02-2012

Pensioenfondsen mogen meer doen aan financiële planning

25-01-2012

April deadline voor overdracht pensioenportefeuille

11-01-2012

AFM neemt opnieuw pensioenadvies onder de loep

06-01-2012

Nederlanders minder naïef over hoogte pensioen

16-11-2011

'Pensioenfondsen informeren beter dan verzekeraars'

05-10-2011

AFM: consument heeft verkeerd beeld van pensioenuitkering

27-06-2011

Eerste PPI krijgt vergunning

12-04-2011

AFM kritisch over kostenbeheersing pensioenfondsen

08-10-2010

AFM: pensioenregelingen zijn te ingewikkeld

03-06-2010

Pensioen tot 41% lager bij dure beschikbarepremieregeling

Reacties

01-10-2012 Arnoud

Een nieuw pensioenstelsel zal de solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers anders moeten vormgeven, zo vindt AFM-topman Ronald Gerritse. Het pensioenfonds van de AFM is gebasseerd op de doorsneepremie. Behalve voor de bestuurders van AFM zie jaarverslag AFM 2010 - 2011

28-09-2012 Don Quichotte

@johannes,

Je zou het afstempelen van heden kunnen zien als 'kostenpost', want blijkbaar zijn de fondsen vroeger te goedkoop geweest, of ze hadden meer moeten investeren in zekerheden en garanties, wat verzekeraars ook moeten doen als er een gegaradeerd pensioen is toegezegd. De solvabiliteitseisen van een verzekeraar zijn strenger dan die van pensioenfondsen, waardoor het soms 'lijkt' of verzekeren duurder is.

Echter als je het afstempelen nu zou zien als kosten en dat zou terugrekenen naar hogere premie in het verleden, dan ben ik ervan overtuigd dat pensioenfondsen inderdaad durrder bleken dan de vrije sectoren waar je pensioen had kunnen opbouwen.

Het probleem is dat je als deelnemer geen keuze had en nu dus ook bij niemand verhaal kan halen.

Tijd om het stelselecht te hervormen.

27-09-2012 johannes

Het wordt inderdaad tijd dat pensioenfondsen eens uit hun warme bad gekieperd worden en eindelijk aan dezelfde regels moeten gaan voldoen als alle andere vermogensbeheerders en adviseurs. Zoveel goedkoper of beter dan commerciele partijen zijn ze niet, integendeel!

26-09-2012 verbazing

Hr Gerritse,

Mooi gesproken maar hoe zit het met de uitkeringstoezegging (UPO).
Is deze al niet op de schop door afwaarderingen en manipulaties van leeftijd (67) rente etc en hoe zit het dan met de sterfte tabellen?
Worden we gemiddeld niet ouder? dus ook de generatie die binnenkort met pensioen gaat?
Laten we de jongere generatie betalen voor de tekorten?
Waar ligt nu het werkelijke probleem en is het hek niet van de dam als de heren beleggers en sub vermogensbeheerders een vrij brief krijgen door het probleem/risico af te wentelen op de deelnemers??????

Sorry maar ik ben toch erg benieuwd naar uw dubbele agenda en network binnen de pensioenfondsen.
Soms wordt dit afgeschilderd als politiek maar riekt enig zins naar belangenverstrengeling of misschien is er nog we een betere benaming voor beginnende met co en eindigend met een T.

26-09-2012 Het Noorden

@Don Quichotte, helaas kan dat niet want dan heeft Gerritse geen carriere mogelijkheden meer want alleen bij een bestuur in een pensioenfonds kan je meer verdienen dan het nu al Absurd hoge salaris van deze man.

26-09-2012 Don Quichotte

Je kunt natuurlijk ook het hele pensioenstelsel ter discussie stellen.

Waarom niet een (deels verplicht) samenvoeging van pijler 2, 3 en '4' (prive netto regelingen):

- vrije keuze van uitvoerder
- persoonlijke op maat regelingen
- basisvoorziening verplicht (en via werkgever/loon)
- basisgarantie verplicht
- verrekening met netto componeneten (woning, vermogen, netto sparen)
- zorgverzekering/zorgsparen onderdeel maken van systeem

enz. enz.

De geschiedenis leert dat het vaak beter is om ergens rucksichloss een streep onder te zetten en helemaal opnieuw te beginnen in plaats van houtje-touwtje vast blijven houden aan oude elementen. (dit huidige stelsel stamt toch uit de pre-historie? )

26-09-2012 Henk

Het bijzondere is dat jongeren ook ouderen worden, succes er mee.

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl