Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › No cure, no pay-zaak SM-meesteres niet naar Hoge Raad

No cure, no pay-zaak SM-meesteres niet naar Hoge Raad

25-09-2012 6 reacties

Een inmiddels failliet verklaarde SM-meesteres, die in 1996 letsel opliep bij een auto-ongeval, heeft bij de Haagse rechtbank zonder succes beroep...
Een inmiddels failliet verklaarde SM-meesteres, die in 1996 letsel opliep bij een auto-ongeval, heeft bij de Haagse rechtbank zonder succes beroep aangetekend tegen een schikking die is getroffen tussen de Nederlandse Letselstichting (NLS) en de curator in haar faillissement. Daarmee is in deze langlopende zaak over het inschakelen van lesteladvocaten op no cure, no pay-basis voorlopig geen cassatie aan de orde.

Het slachtoffer en de NLS voeren al enkele jaren diverse rechtszaken tegen elkaar vanwege een omstreden no cure, no pay-contract. Het letselslachtoffer heeft, na eerst via advocaat Gijs Verkruisen te hebben geprocedeerd over een schadevergoeding, haar vordering op Allianz, de verzekeraar van de schadeveroorzaker, overgedragen aan de NLS. Die zou tegen een no cure, no pay-fee van 40% van de schadeuitkering de zaak voortzetten. In 2007 is een schikking getroffen met Allianz, waarbij € 100.000 direct is uitgekeerd en € 650.000 in depot is gestort.

De SM-meesteres kwam echter terug op haar afspraak met de NLS omdat zij verkeerd zou zijn voorgelicht. De rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam hebben echter al geoordeeld dat de overeenkomst rechtsgeldig is. Daarover heeft letseladvocaat John Beer namens het slachtoffer cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

In maart is het slachtoffer op aanvraag van de NLS failliet verklaard. De curator heeft in juli met de NLS een schikking getroffen over het nog te betalen honorarium, waarbij is overeengekomen dat de fee wordt verlaagd naar 25% en de cassatieprocedure zal worden gestaakt. Daarmee kan het faillissement snel worden afgewikkeld, terwijl een procedure bij de Hoge Raad nog jaren kan duren, zo is de argumentatie van de curator.

Beer is daartegen in het geweer gekomen bij de rechtbank, omdat het slachtoffer door de schikking toegang tot de rechter wordt ontnomen en omdat het algemeen belang (over de toelaatbaarheid van no cure, no pay) bij de cassatieprocedure is gediend.

De rechter acht de kans op een succesvolle cassatie bij de Hoge Raad echter klein. "De curator heeft op goede gronden kunnen besluiten om het risico van een lege boedel, dat doorprocederen met zich meebrengt, niet te willen nemen." Bovendien prevaleert het boedelbelang boven het algemeen belang, aldus de rechtbank. "Met de curator is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een geoorloofde inbreuk op het recht op een toegang tot de rechter."

08-10-2012

LetselschadeNews licht schaderegelaars gratis voor

11-06-2012

Wegwijzer voor letselschadeslachtoffers

06-06-2012

Medische Paragraaf toegevoegd aan GBL

02-05-2012

Achmea verlangt permanente educatie letselschadebehandelaars

Reacties

30-09-2012 Jacq

Ik ben het met bovenstaande schrijvers (Jos en Peter Wullems) eens dat het complete onzin is dit op een voorpagina te plaatsen, alleen om daarmee te kunnen pochen met de benaming SM Meesteres in het stuk zelf en in de koptekst.

Wat haar beroep wel of niet is of is geweest heeft geen enkele logica met het feit wat staat. Een vrouw die letsel heeft opgelopen door een auto-ongeluk (niet eens in de sfeer van haar vak zelfs).

Walgelijk om te zien dat op deze manier die beroepsgroep toch weer te "kijken" wordt gezet. Van de uitgevers van zo een vakblad als dit graag wil lijken te zijn, hadden de vakbroeders en lezers zoals ik hier, toch meer mogen verwachten.

26-09-2012 Jos

Sensatiezucht in de berichtgeving.
Zou u als mevrouw postbode was geweest dit ook in de kop vermelden?
Foei!

26-09-2012 Fred Zwarts

Jammer, dat de curator het belang van de boedel voor laat gaan. Verkruisen en de Stichting zijn de lachende derde. Laten we hopen dat letselschade slachtoffers ver blijven van letselschade stichtingen en zich vooraf goed oriënteren voor dat ze met een balangenbehartiger in zee gaan. Kijk op de website van De Letselschaderaad of het Keurmerk Letselschade.

26-09-2012 A

Ze zouden met de zweep moeten krijgen die corrupte letselschadestichtingen.

Een stichting.. die mag geen winst maken.. en wat doen ze dan met die 40% van €.750.000,--??

Daarmee doe ze hun "ingehuurde" letselschadeadvocaten betalen. Laten dat nu steeds dezelfde advocaten zijn. Met ook steeds een fantastisch uurtarief.

En die mogen natuurlijk wel winst maken.

Zo laat je corruptie legitiem balanseren op een niet genomen beslissing van de hoge raad.
Jammer.

25-09-2012 Het Noorden

Stoute Hoge Raad!

25-09-2012 Peter Wullems

Leuk hoor zo'n pakkende titel maar mevrouws beroep heeft natuurlijk niks met het artikel te maken.

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl