Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › Pensioenfederatie: ‘Kosten niet relateren aan premie’

Pensioenfederatie: ‘Kosten niet relateren aan premie’

02-10-2012 1 reactie

De Pensioenfederatie nuanceert de relatie die actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock legt tussen uitvoerings- en vermogensbeheerkosten en de...
De Pensioenfederatie nuanceert de relatie die actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock legt tussen uitvoerings- en vermogensbeheerkosten en de ingelegde premie. “De kosten hebben betrekking op het belegd vermogen. De premie heeft bovendien betrekking op de actieve deelnemers. Pensioenfondsen hebben echter ook een groot aantal slapende deelnemers waarvoor geen premie wordt betaald, maar waar wel kosten voor worden gemaakt.”

Het rapport van LCP zegt dat de vermogensbeheerkosten in 2011 ca. 3 miljard bedroegen. De Pensioenfederatie haalt een OESO-onderzoek aan waaruit blijkt dat het rendement van de Nederlandse pensioenfondsen in 2011 ca. 8,2% bedroeg. “Dit komt neer op een rendement van meer dan € 60 miljard. De vermogensbeheerkosten zijn hieraan gerelateerd omdat een deel van de kosten bestaat uit prestatieafhankelijke vergoedingen. Met andere woorden: hoe hoger het rendement, hoe hoger de kosten in euro’s.”
LCB concludeert voorts dat nog niet alle pensioenfondsen transparant zijn over de kosten. Een kwart geeft transactiekosten prijs in het jaarverslag en tweederde maakt de vermogensbeheerkosten inzichtelijk. De Pensioenfederatie reageert: "Wij hebben in 2011 de Aanbevelingen Uitvoeringskosten gepresenteerd. Hierin worden pensioenfondsen opgeroepen transparant te zijn over de kosten. We zien dat deze oproep brede navolging heeft gekregen en dat veel fondsen inzage hebben gegeven in hun administratiekosten, kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten."

12-07-2012

Pensioenfederatie blij met motie Eerste Kamer

Reacties

02-10-2012 Gert de Groot

Tja, ben toch bang dat het hek van de dam is. Werkn. zijn het zat om als fin. speelbal te fungeren met hun eigen geld - uitgesteld loon, weten jullie dat nog? Er wordt maar leuk afgestempeld, premies verhoogd, gegraaid etc. en je het er helemaal - als werkn. - geen zak over te vertellen of in te brengen...ja, betalen mag je. en solidair zijn met anderen en als jij je hand een keer ophoud valt er een fooitje in; eenrichtingssolidariteit. Uiteraard rollen de mi=untjes in een royale vloed naar de incompetene bestuurders. Kan mij nog het feestje van Niujpels bij het ABP herinneren: 200.000 euro vangen voor 2 dagen in de week een beetje voorzittertje spelen. Ziek systeem! Hé, waarom zijn de vakbonden zo stil? Of graaien die ook in de pensioenpotten?

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl