Kluwer Assurantie Magazine

HomeNieuws › Nederland › "Rijk blijft verantwoordelijk voor vergoeding overstromingsschade"

"Rijk blijft verantwoordelijk voor vergoeding overstromingsschade"

26-09-2012 1 reactie

De catastrofeverzekering van Neerlandse en Vereniging Eigen Huis (VEH) is te duur om inwoners van Limburg te verzekeren tegen schade door...
De catastrofeverzekering van Neerlandse en Vereniging Eigen Huis (VEH) is te duur om inwoners van Limburg te verzekeren tegen schade door overstroming, vindt de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA). Volgens de gedeputeerde blijft daarom het Rijk verantwoordelijk voor de schade op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Verzekeraar Neerlandse riep begin deze maand samen met VEH een verzekering in het leven waaronder behalve overstromingen ook schade door aardbevingen, bommen uit de Tweede Wereldoorlog en terroristische aanslagen vallen. VEH-leden kunnen deze verzekering met korting sluiten.

Tegenover het blad Binnenlands Bestuur stelt Van der Broeck de premie te hoog te vinden. Hij verwijst daarbij naar een rekenvoorbeeld van de Consumentenbond waaruit blijkt dat een gezin in een overstromingsgevoelige plaats als Arcen bijna € 216 per maand zou moeten betalen voor de catastrofepolis. Door de hoge premie vervalt volgens de Van der Broeck de bepaling in de Wts dat het Rijk geen tegemoetkoming hoeft uit te keren als de schade redelijkerwijs verzekerbaar is.

Ook het Verbond van Verzekeraars toonde zich eerder al kritisch over de nieuwe polis. Het Verbond vindt de maximale verzekerde som van € 75.000 te laag en ziet meer in een collectieve oplossing.

10-09-2012

'Nieuwe overstromingsdekkingen binnen handbereik'

06-09-2012

Verbond zet vraagtekens bij catastrofeverzekering

06-09-2012

CED wordt claimafhandelaar Neerlandse

05-09-2012

Catastrofepolis VEH dekt wat anderen uitsluiten

Reacties

26-09-2012 Het Noorden

De nieuwe woekerpolis zullen we maar zeggen en dat nog wel van VEH!

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Graag wijzen wij u voor het plaatsen van uw reactie op onze gedragsregels:

 

Als nieuwsmedium biedt AM lezers op deze website de gelegenheid op nieuwsberichten te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van die lezers.

Het mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en actief mailadres te zijn. Het wordt gewaardeerd als lezers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam; er kunnen echter redenen zijn om een reactie anoniem te plaatsen.

Dat meningen op deze wijze op AM Web worden gepubliceerd, impliceert niet dat die door de redactie worden ondersteund. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigingen in de persoonlijke sfeer herbergen, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn.

 

Beveiligingscode niet zichtbaar? Dit probleem doet zich vooral voor bij gebruik van de jongste Internet Explorer. Het kan doorgaans worden opgelost door rechts naast het URL-raampje bovenin op de (nieuwe) knop 'Compatibiliteitsweergave' te klikken (groengerande afbeelding van doorgescheurd blaadje).

 

Contact met de redactie? Mail naar:  redactie@amweb.nl

WILT U DIRECT INLOGGEN OP AMJURISPRUDENTIE?

Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl